Doelstellingen

Oogmerk van de Stichting is in algemene zin om maatregelen te stimuleren die de juiste prikkels geven om het betaalgedrag te sturen naar zo efficiënt en veilig mogelijk betaalgedrag. De maatschappelijke kosten van het betalingsverkeer moeten omlaag, rekening houdend met de belangen van alle partijen en de veiligheid van het betalingsverkeer.

 

Samenvatting resultaten samenwerking 2009-2013

 • Het aantal pinbetalingen is in 5 jaar met een miljard transacties gegroeid tot bijna 2,7 miljard (eindstand 2013) per jaar
 • De contante geldopnames via geldautomaten en banken zijn met 11 procent teruggelopen.
 • Het aantal betaalautomaten is inmiddels boven de 300.000 uitgekomen.
 • Er zijn op aandringen van partijen mogelijkheden voor MKB-ondernemers op de markt gekomen om minder kwetsbaar voor storingen te zijn (dubbele telecom-oplossingen).
 • De kosten van een pinbetaling zijn in de periode 2009 naar 2012 niet gestegen: nog steeds bedragen de gemiddelde kosten van een pinbetaling € 0,21
 • Er zijn de afgelopen jaren forse inspanningen door Equens en banken geleverd om de overlast van storingen te verminderen. Pinstoringen bij die partijen komen vrijwel niet meer voor.
 • De schade door skimming is afgenomen tot € 6,8 miljoen.

Het is de bedoeling dergelijke mooie resultaten ook in 2018 te kunnen rapporteren.

 

Belangrijkste doelstellingen 2014-2019

 

 1. De huidige verhouding contant/pinnen (60 procent contant/40 procent pin) moet worden omgedraaid naar 40 procent contant/60 procent pin.
 2. De resterende contantgeldketen moet efficiënt, betrouwbaar en veilig worden ingericht.
 3. De pinketen moet door gezamenlijke inspanning robuust zijn en blijven.
 4. Het efficiënte Nederlands betalingsverkeer met lage maatschappelijke kostenstructuur moet behouden blijven. Voor gepubliceerde venstertarieven en gepubliceerde transactiebundels/schijven is een tariefsgarantie afgesproken tot 1 januari 2018. Op dat moment zal de 1 cent korting die in het Convenant 2005 is afgesproken komen te vervallen. De tariefgarantie voor maatwerktarieven verviel al op 1 januari 2014.
 5. Een snellere verwerking van het betalingsverkeer (project belegd in de werkgroep maatschappelijke efficiency van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer). Op een pragmatische manier wordt besproken hoe op korte termijn een efficiëntere afhandeling van onderdelen in het betalingsverkeer gerealiseerd kan worden.

 

De activiteiten worden via onderzoeken tussentijds en na afloop geëvalueerd, zoals ook is gedaan in de samenwerking tot nu toe.

  
Klik voor vergroting op bovenstaande afbeelding.