Wie zitten er achter de Stichting?

De Stichting wordt bestuurd door twee bestuurders die benoemd zijn door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en twee bestuurders die benoemd zijn door de Detailhandel Nederland. De NVB treedt hier op als vertegenwoordiger van de banken in Nederland. Detailhandel Nederland treedt hier op als vertegenwoordiger van alle partijen die van de kant van de toonbankinstellingen het Convenant getekend hebben.

Bestuursleden

Voorzitter

J. Parson

benoemd door
 Detailhandel
Nederland

Penningmeester

Chr. Buijink

benoemd door
Nederlandse Vereniging
van Banken

Bestuurslid

J.J. Meerman

benoemd door
 Detailhandel
Nederland


Bestuurslid

V.P. van den
Boogert

benoemd door
Nederlandse Vereniging
van Banken

 

Secretariaat

 

 

Fondsmanager

J. Burgering

Manager

R. de Vree

 

Adviseur

M. Osten

 

Secretaresse

M. Elzinga

 

Adviseur

J.W. Jansen


Adviseur

S. van Wezel


 

 

 

 
 
 
 

Convenantteam

Banken en ondernemers hebben uit eigen kring een groep plannenmakers geformeerd. Deze groep wordt het Convenantteam genoemd. In de groep participeren vertegenwoordigers van alle banken en alle toonbankinstellingen. Het Convenantteam kan benaderd worden via het secretariaat van de Stichting.