Efficiënter en veiliger betalingsverkeer

De Nederlandse banken en belangenbehartigers van winkeliers, horeca en benzinestations (de toonbankinstellingen) werken aan een efficiënter en veiliger betalingsverkeer voor ondernemers en consumenten. Zij legden dit streven vast in het Convenant Betalingsverkeer 2005 en in Nadere Overeenkomsten die in 2009 en 2014 werden getekend. In de overeenkomsten werd verder besloten tot een fonds dat projecten ondersteunt die de veiligheid en efficiency van het betalingsverkeer vergroten. Dit fonds wordt beheerd door de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalingsverkeer. Activiteiten van de Stichting staan onder het kopje 'Stichting' beschreven.

www.pinnenzakelijk.nl

Speciaal voor ondernemers heeft de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen een website gemaakt waar alles te vinden is over pinnen voor bedrijven: www.pinnenzakelijk.nl.
Via Pinnenzakelijk.nl worden ondernemers ook op weg geholpen naar andere websites over pinnen. Pinnenzakelijk.nl is dus hét startpunt voor alle bedrijven die meer willen weten over pinnen.


Opvallende pinlocaties


Handleiding cashmanagementsystemen

Contant geld verliest door de groei van pinnen steeds meer terrein, maar is nog steeds volop in omloop. Een cashmanagementsysteem kan de veiligheid rondom contant geld vergroten. In opdracht van SBEB is een handleiding opgesteld voor de invoering van zo'n systeem. Download de handleiding of het eindverslag

PERSBERICHT: Banken en ondernemers zetten samenwerking voort

Meer pin dan contant over vier jaar. Om precies te zijn 60% pin en 40% contant. Dat is wat partijen willen bereiken. Het Nederlandse betalingsverkeer is één van het meest efficiënte van Europa.
Lees meer >>

Ondertekening Nadere Overeenkomst 2014

ENGLISH VERSION: >> READ HERE << 

Betalingsverkeer efficiënt door samenwerking

Het Nederlands betalingsverkeer is een voorbeeld voor Europa. Het bestuur van SBEB is trots op de restulaten tussen 2009 en 2012 en overhandigt haar Evaluatie aan Frank Elderson van DNB.... Lees Meer >>

PERSBERICHT: Pinnen duidelijk goedkoper dan contant betalen

De kosten van betalingsverkeer voor toonbankondernemers zijn door Panteia in kaart gebracht. Pinnen is gunstiger dan contant. Lees meer >>